ویژه نامه ها

گالری تصاویر

مدیران قبلی

نام و نام‌خانوادگی تاریخ انتساب تاریخ پایان خدمت
هادي نباتي نژاد 1396/7/20
ابراهيم معتمدي 1392/9/21 1394/3/18
اصغر آذربايجاني 1385/8/7 1392/1/31
رضا اميني 1382/3/21 1385/8/7
منوچهر ميسري 1380/9/12 1382/3/21
حسينعلي جهانبخش هرندي 1378/7/19 1380/9/12
علي اصغر مصطفائي 1376/10/11 1378/7/19
محمد علي جلواني 1374/6/4 1376/10/11
حسينعلي جهانبخش هرندي 1371/6/3 1374/10/19
اكبر تشكري نيا 1369/11/30 1370/5/9
محمد جعفري خرمي 1365/3/24 1367/10/14
اكبر شهراد نيا 1362/1/1 1365/3/24
محمد كشاورز 1357 1362/1/1
ايرج صنعتي زاده 1353/11/13 1357
عبدالرزاق شمس اشراقي 1351/9/21 1353/11/13
غلامحسين پور جديد 1350/5/30 1351/9/21
محمود ياسمي 1348/3/5 1350/3/5
ناصر زنجاني 1340/2/11 1350/1/23
محمد علي مكرم 1310
ميرزا نورالدين مجلسي 1285 ه.ش

یادداشت

"روابط عمومی به مثابه پلی است میان مخاطبان یک سازمان و مخاطبان"؛ این تعریف یکی از ده ها تعریفی است که برای تعیین وظائف روابط عمومی عنوان شده است و بر همین اساس هم نقش های مهم و متعدد درون و برون سازمانی برای واحد روابط عمومی مستقر در یک سازمان تعریف می شود كه از... ادامه مطلب