راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، میدان امام حسین (ع)، شهرداری مرکزی اصفهان
  • 03132228821
  • 03132229118
  • pr@isfahan.ir

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در زیر مجموعه های خود شامل معاونت، اداره ارتباطات رسانه ای، اداره تولیدات رسانه ای، اداره ارتباطات مردمی (137)، اداره تبلیغات و مراسم، اداره تشریفات، اداره هماهنگی امور مناطق، معاونت ها و سازمان های شهرداری، اداره امور بین الملل و واحد ملاقات های مردمی شهردار اصفهان است. همچنین بر اساس شرح وظیفه سازمانی، فعالیت دو رسانه شهرداری اصفهان شامل خبرگزاری ایمنا و روزنامه اصفهان زیبا با نظارت این اداره کل انجام می شود.    

این اداره کل در بخش دیدارهای حوزه شهردار، ملاقات های مردمی شهردار اصفهان، برنامه ریزی رویدادهای شهرداری، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، ارتباط با شهروندان، ارتباط با سازمان ها، نهادها و مخاطبان شهرداری، ارتباط با گروه های هدف شامل نخبگان و شهروندان، ارتباط های برون سازمانی شهرداری و گروه های مختلف ذی نفعان، جلب مشارکت مردمی و جلب اعتماد شهروندان، بازاریابی شهری، برندسازی شهری و ارتباط با خواهرخوانده ها و ... نقشی مهم و محوری دارد.

اخبار