ویژه نامه ها

گالری تصاویر

درخواست ملاقات مردمی با شهردار

 

 

شهروندان(مربوط به درخواست ملاقات با شهردار)
پرسنلی(مربوط به درخواست ملاقات پرسنل شهرداری یا شهردار)
CAPTCHA ی تصویری

تب‌های عمودی

یادداشت

"روابط عمومی به مثابه پلی است میان مخاطبان یک سازمان و مخاطبان"؛ این تعریف یکی از ده ها تعریفی است که برای تعیین وظائف روابط عمومی عنوان شده است و بر همین اساس هم نقش های مهم و متعدد درون و برون سازمانی برای واحد روابط عمومی مستقر در یک سازمان تعریف می شود كه از... ادامه مطلب