ویژه نامه ها

گالری تصاویر

ویژه نامه ها

شماره 6
1396/05/16
vizhe
شماره 5
1395/07/04
ويژه برنامه 25 آبان
شماره 1
1394/08/28
اولويت بندي مولفه هاي نقشه فرهنگي شهر اصفهان
شماره 4
1394/07/23
افتتاح فاز اول خط يك مترو
شماره 3
1394/11/07
نشست كميته روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري هاي كلانشهرهاي كشور
شماره 2
1395/02/27
روز ملي ارتباطات و روابط عمومي

یادداشت

"روابط عمومی به مثابه پلی است میان مخاطبان یک سازمان و مخاطبان"؛ این تعریف یکی از ده ها تعریفی است که برای تعیین وظائف روابط عمومی عنوان شده است و بر همین اساس هم نقش های مهم و متعدد درون و برون سازمانی برای واحد روابط عمومی مستقر در یک سازمان تعریف می شود كه از... ادامه مطلب