1_0.jpg

 

راه های ارتباط با اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان:

خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه می توانند سوژه های رسانه ای خود را از طریق تماس با شماره

031-32214668

031-32208752

و طرح سوژه با مسئول دفتر ریاست و یا کارشناس ارتباط با رسانه اداره، پیگیری کنند. 

همچنین امکان ارسال و پیگیری سوژه از طریق نشانی media.isfahan.ir@gmail.com وجود دارد.کد محتوا 36461

برچسب ها