مشخصات کلی

ايمان حجتي
ايمان حجتي
مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان
دوشنبه, 26 خرداد 1399, 11:27

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان 1396 درحال خدمت
کد محتوا 7087

برچسب ها